Om stämman

Vad är en spelmansstämma?

Det är väldigt enkelt. En spelmansstämma är konserter, dans till spelmän, buskspel och så magin. De oväntade mötena, de nya låtarna och danserna, de nyfunna vännerna och kanske nyfunna idolerna. Mötet mellan generationer.


Önskan om ljumma vindar och vackert väder även om man är glad för varma yllekläder och ett paraply emellanåt. Att kunna promenera runt stämmoområdet och lyssna på musiken från de olika buskspelande spelmännen och spelkvinnorna.

En tradition i ständig utveckling

Gammelstadsstämman, som startade 1973, är beständig men även traditioner förändras och så har även stämman förändrats genom åren.


Första året genomfördes den under pingsthelgen och scenen var bakom bagarstugan på Hägnan och ingen dansbana fanns. Därefter togs beslut om att stämman skulle hållas helgen innan midsommar och den inleddes under många år på lördag med allspel på den stora scenen som fick sin nuvarande placering och med tiden byggdes även en dansbana. Lördagskvällarnas dans hölls i medborgarhuset på Stadsön i Gammelstad och söndagen startades med en traditionsenlig kyrkmarschen efter gudstjänsten där spelmän, dansare och övriga besökare tillsammans vandrat ner till stämmoområdet på Hägnan. På slutet av 1990-talet så förflyttades danskvällen från medborgarhuset till Friluftsmuseet Hägnans dansloge och när millennieskiftet passerat så kompletterades stämman med fredagskvällens folkmusikkonsert i kyrkan och efterföljande dans- och spelkvällar både fredag och lördag samtidigt som de förflyttades in till föreningshuset Gillestugan.


I år, 2024, gör vi kanske den största förändringen hittills. Det innebär att vi komprimerar essensen av spelmansstämman till fredag och lördag. Fredagen startar med folkmusikkonsert i kyrkan med dans- och spelkväll i Gillestugan. Lördagen kommer att inledas med en festmarsch från kyrktorget kl 11.00 där alla spelmän och dansare med flera sluter upp och marscherar ner till stämmoområdet på Friluftsmuseet Hägnan. Där tar allspelet vid och sedan det planerade scenprogrammet och övriga aktiviteter.


Vi hoppas på fint väder, mycket buskspel och spontandans på hela stämmoområdet för att sedan avsluta lördagen med en hejdundrande spel- och danskväll tillsammans i Gillestugan.